חשוב! לפני הורדת עבודה יש קודם כל לעלות עבודה/סיכום/מבחן לאתר
לחץ כאן כדי להעלות מסמך
להוספת סיכום-מבחן-סמינר חדש


כל המסמכים
     
 
האסלאם מבוא להסטוריה של הדת ממ''ן 11  White Blue Grey
 
     

     
 

 תיאור הקובץ + הורדה

תאור תמציתי של המסמך: חלק א
ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות הבאות )36 נקודות לכל שאלה, 72 נקודות לחלק זה(.
1 .תארו בקצרה את האירועים המרכזיים בחייו של הנביא מחמד והציגו את חשיבותם
ההיסטורית להתפתחות האסלאם עד מות הנביא בשנת 632( .לפי יחידה 2.1)
2 .הציגו את היתרונות הפוליטיים והדתיים שהפיק הנביא מחמד מהמעבר ממכה למדינה
.)1.2.4+1.3 יחידה לפי. )622 בשנת
3 .הסבירו את יחס הקוראן לדתות המונותיאיסטיות הקודמות, ותארו למי נועדה בשורתו
של הנביא מוחמד )לפי יחידה 4.1?)
חלק ב
הגדירו כל אחד משבעת המושגים הבאים, והציגו את ההקשר ההיסטורי בו נלמד )4 נקודות לכל
מושג, 28 נקודות לחלק זה(.
1 .ג?'אה? ל?י?ה
2 .כעבה
3 .לוח השנה המוסלמי וחגי האסלאם
4 .הסכם האומה )עהד אלאמה(
5 .אנצאר ומהאג'רון
6 .הסכם חדיביה )628)
7 .ביעת אל-הג'רה ובעיה ערביה
 
     

 

     
 

דירוג וחוות דעת - האסלאם מבוא להסטוריה של הדת ממ''ן 11

דרג עכשיו:  
0
 
     
הוספת מסמך
RSS Feeds

נגישות